ANBI

ANBI_logo1.jpg

De Stichting Bernard van Dam (1881-1958) heeft sinds de oprichting op 10 juli 2018 de Culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt sinds 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd. Schenken aan de Stichting Bernard van Dam levert u daarom mogelijk belastingvoordeel op.

Ons fiscaalnummer
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer), ook wel het fiscaal nummer, van de stichting is: 8589.89.694