Doelstelling van de stichting

De documentatie van de familie Van Dam met betrekking tot het oeuvre van grootvader Bernard biedt de mogelijkheid om zijn leven en werk vanuit een biografisch perspectief te belichten. Daarnaast heeft de in de Brabantse volkscultuur gespecialiseerde historicus en oud-hoogleraar Gerard Rooijakkers vanaf 2002 systematisch het in kranten en tijdschriften verspreide en gepubliceerde werk van Bernard van Dam verzameld en gedocumenteerd. Daarbij kwam ook niet eerder gepubliceerd werk boven water. Dit resulteerde in een flink aantal ordners vol teksten en tekeningen van Bernard van Dam. De inhoud van deze ordners is in acht verschillende themadelen gecategoriseerd en opgesplitst.

De herdenking van de zestigste sterfdag van Bernard van Dam in de St. Antonius Abtkerk in Eerde in september 2018 is bij uitstek de gelegenheid geweest om zijn omvangrijke oeuvre bijeen te brengen. De overzichtstentoonstelling was zeer drukbezocht en een groot succes. Die gelegenheid is aangegrepen om het initiatief te onthullen tot publicatie van het complete werk van Bernard van Dam.
De jongere generaties (Eerdenaren en Brabanders) hebben vaak geen idee van de cultuurhistorische rijkdom van het werk van Bernard.

Het materiaal kan ook voor nieuwe generaties als identiteitsvormend erfgoed worden ingezet bij wijze van hechting in tijd en ruimte. Het dorp Eerde en de wijde wereld daaromheen zijn ingrijpend van karakter veranderd. Om te weten hoe het ruim een eeuw geleden was, en waarom wij nu zo zijn, is het materiaal van Bernard van Dam van niet te onderschatten betekenis. Eerde en de huidige gemeente Meierijstad mogen zich gelukkig prijzen zo’n bijzondere observator en talentvolle chroniqueur in hun midden te hebben gehad.

Zonder actie gaat de werkelijke betekenis van dit werk voor Eerde, de Meierij en Noord-Brabant als geheel grotendeels verloren. De familie en Gerard Rooijakkers willen zich hiervoor gezamenlijk inzetten. Het komt op ons, op deze generatie, hier en nu aan om het stokje door te geven. 

Alle rechten met betrekking tot het werk en publicaties van Bernard van Dam berusten bij de Stichting Bernard van Dam. Gebruik van teksten, tekstdelen en tekeningen zijn niet toegestaan zonder toestemming van de stichting.