Beleidsplan

In het 5 jaren beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Bernard van Dam 1881-1958 het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering en zal jaarlijks worden geëvalueerd en, indien nodig, worden geactualiseerd en aangepast. 

De stichting werd op 10 juli 2018 opgericht. De jaarstukken, zoals begroting en de financiële verantwoording, worden eveneens gepubliceerd op deze website.