Publicaties


Alle publicaties en werken van Bernard van Dam zijn vastgelegd in 8 delen. Het geheel is samengesteld door cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Alle delen samen vormen een digitaal monument en zijn een eerbetoon aan de grote culturele waarde van de nalatenschap van Bernard van Dam.

Ook wil Stichting Bernard van Dam hiermee Bernards erfgoed publiek toegankelijk maken; de 8 delen komen vanaf 21 april tot en met november 2019 op vier momenten uit en zijn dan online te bekijken en te downloaden.

 

 
bvd_publicatie_landbouw_01.jpg

1. Landbouw

Over het boerenhuis, de boerenstand en arbeidsverhoudingen op het platteland.

bvd_publicatie_grootvee_01.jpg

2. Grootvee

Over paarden, runderen en varkens. Maar ook over markten, tentoonstellingen en rampspoed.

Verschijnt medio juni 2019

3. Kleinvee

Over geiten, hoenders en bijen. Maar ook over de jager en zijn hond.

Verschijnt medio juni 2019

 

 

4. Landbouw-politiek

Artikelen en cartoons over het landbouwbeleid in de crisisjaren.

Verschijnt eind september 2019

bvd_publicatie_ambachten_01.jpg

5. Ambachten

Over hout- en metaalbewerking en voedselbereiding.

Verschijnt eind september 2019

bvd_publicatie_gebruiken_01.jpg

6. Gebruiken

Over levensloopgebruiken, feestdagen, sport en spel.

Verschijnt eind september 2019

 

 

7. Biografie

Bevat Bernards biografie  en het heemkundig kader.

Verschijnt eind november 2019

bvd_publicatie_ooiver_01.jpg

8. Aan den ooiver in Battle-dress

Publicaties uit het maandblad voor Eerdse militairen in Indië.

Verschijnt eind november 2019

 
 

 

Binnenkort: print on demand


Vanaf 1 september kun je losse delen, of de hele serie, in een boxset te bestellen via print on demand. Ook is het in een later stadium mogelijk om losse afbeeldingen te laten afdrukken. Houd hiervoor onze website in de gaten.